September 26, 2022

AA muhabirinin Ziraat ve Orman Bakanlığından edinmiş olduğu bilgiye bakılırsa, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için içme ve tarımsal amaçlı kullanılanlar başta olmak suretiyle, su mevzusunda kapsamlı emekler yürütülüyor. Bakanlık, 2013-2022 döneminde Türkiye’deki havzalarda meydana gelen su varlığı değişimini mercek altına aldı.

10 senelik dönemde mevcut 25 havzadan 20’sinde su varlığında mühim düşüşler görülürken 5’inde artış tespit edildi.

Meydana getirilen analize bakılırsa, 2013’te yüzde 92,5 doluluğu yakalayan Asi’de bu sayı 2022’de yüzde 43,5’e geriledi. Akarçay’da yüzde 78’den yüzde 35,1’e düşen su varlığı, son 10 yılda Büyük Menderes’te yüzde 87,8’den yüzde 37,1’e, Fırat-Dicle’de yüzde 74,9’dan yüzde 46,4’e, Kızılırmak’ta yüzde 76,7’den yüzde 35,8’e, Konya-Kapalı’da yüzde 56,5’ten yüzde 36,5’e ve Minik Menderes’te yüzde 73,1’den yüzde 45,5’e indi.

En dikkat çekici düşüş ise Burdur’daki göller ve Gediz Havzası’nda yaşandı. Burdur’daki göllerde 2013’te yüzde 61 olan doluluk oranı 2022 itibarıyla yüzde 5,9’a, Gediz’de ise yüzde 76,6’dan yüzde 7,7’ye geriledi.

Beş havzadaki su varlığında artış

Öteki taraftan bazı havzalardaki su varlığında artış belirlendi. Batı Karadeniz Havzası’nda doluluk oranları 10 senelik dönemde yüzde 53,5’ten yüzde 87,8’e, Çoruh’ta yüzde 51’den yüzde 67,7’ye, Doğu Karadeniz’de yüzde 71,8’den yüzde 83,7’ye, Meriç-Ergene’de yüzde 72,9’dan yüzde 73,3’e ve Seyhan’da yüzde 83,1’den yüzde 88’e terfi etti.

Öteki havzalarda kurak dönemlerde barajlara gelen akımlarda kısmen düşüş meydana gelmesine karşın ihtiyaçların karşılanmasında lüzumlu tedbirlerin alınmasıyla sorun yaşanmadan su yılı atlatıldı.

Bilhassa Gediz, Minik Menderes ve Büyük Menderes havzalarında aşırı su sıkıntısı ön plana çıkarken alınan tedbirlerle problemler giderilmeye çalışıldı.

İl bazında bakıldığında, Burdur, Konya, Aksaray, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale’deki depolama tesislerine gelen su miktarlarında mühim azalmalar görüldü.

İçme suyu açısından Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova ve Kilis şeklinde şehirlerde kurak dönemlerde yaşanması olası su sıkıntıları ilave su kaynaklarının devreye alınmasıyla çözüme kavuşturuldu ve sorun yaşanmasının önüne geçildi.

418 sulama amaçlı rezervuarın 375’i kafi

Öte taraftan Türkiye genelinde 1 Ekim 2021-1 Nisan 2022 döneminde yağışlarda normale bakılırsa yüzde 2,7, 2021 yılı su/ziraat yılı yağışlarına bakılırsa ise yüzde 25,3 artış gerçekleşti.

Bölge geneli kümülatif yağışlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde tüm bölgelerde normaller civarı yada normale bakılırsa artış oldu.

Meydana getirilen çözümleme neticesinde 418 sulama amaçlı rezervuarın 375’inin kafi, 24’ünün kısıntılı, 19’unun tehlikeli sonuç etken hacme haiz olduğu tespit edildi.

Bakanlık tedbirleri hayata geçiriyor

Ziraat ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği, küresel ısınma, yağış rejimindeki farklılıklar şeklinde faktörlerin tesirini en aza indirmek amacıyla emekler yapıyor. Bölge müdürlüklerince kuraklığın etkilerinin asgariye indirilmesine yönelik tedbirler uygulanıyor. Suyun sulama alanlarında program dahilinde kullanımının sağlanması da büyük ehemmiyet taşıyor. Dolayısıyla işletmedeki tüm barajlar için programlar hazırlanarak, bunlar gerekseme halinde güncelleniyor ve programa bakılırsa işletilmesi sağlanıyor.

Ek olarak, sulama maksatlı barajların hizmet etmiş olduğu alanlar için sulama mevsimi öncesinde, depodaki mevcut ve gelecek su miktarına bakılırsa çiftçilerden bildiri toplanıyor, sulanacak alan, ekilecek/dikilecek ürün çeşidi belirleniyor.

Bu verilere dayanılarak “genel sulama planlaması” hazırlanıyor ve sulama sezonu süresince haftalık, günlük su dağıtım programları yapılıyor.

Bilhassa su sıkıntısı yaşanacağı öngörülen bölgelerde, bölge müdürlükleri koordinasyonunda, mülki idareler, belediyeler, sulayıcı örgütler, ziraatçi örgütleri ve önder çiftçilerin katılımlarıyla “kuraklık ve alınacak tedbirler” hususunda toplantılar yapılıyor. Toplantılarda yöre çiftçileri mevcut suyun tasarruflu kullanılması mevzusunda uyarılıyor, mevcut su durumuna bakılırsa alınan kararlar doğrultusunda birçok önlem alınıyor.

Aynı doğrultuda, sulama sezonu öncesinde tüm bölge müdürlüklerinin hidrolojik envanterlerine bakılırsa “Kuraklık Fiil Planı”nın bir parçası olan “Kuraklık İşletme Talimatı” hazırlanıyor. Buna uygun olarak su kaynağının mevcut durumu ve ihtiyaçların karşılaştırılmasıyla durum çözümleme yapılarak, tehlikeli sonuç, kısıntılı yada kafi düzey şartlarına bakılırsa bir etkinlik planı oluşturularak, tüm sulamalar bu talimata uygun şekilde işletiliyor.

Fiil Planı Tedbirleri uygulanıyor

Bakanlıkça oluşturulan Fiil Planı Tedbirleri kapsamında yapılacaklar da belirlendi. Buna bakılırsa, şu adımlar atılıyor:

– Çiftçilerin su eksikliğinden zarar görmelerini önlemek maksadıyla mülki yönetim amirleri, mahalli yöneticiler, sulayıcı teşkilat yöneticilerinin katılımıyla geniş katılımlı toplantı yapılarak, mevcut suyun adil bir halde dağıtımı için bir komisyon kurulması planlandı.

– Gece sulamasının yaygınlaştırılması ve sulamada durağan(durgun) tesislere (meyve bahçeleri) öncelik verilmesi hedeflendi.

– Sulayıcı teşkilatların ve ilgililerin de katılmış olduğu toplantılar düzenlenerek, sulamalarda yapılacak kısıntı mevzusu değerlendirilmesi ve bunun su kullanıcılarına duyurulması için ilgili mülki amirlere ve mahalli yöneticilere lüzumlu yazılı ve sözlü uyarı yapılması kararlaştırıldı.

– Kısıntılı dağıtım programının hazırlanması ve sulama planlaması doğrultusunda dağıtım yapılarak suyun tasarruflu kullanılması amaçlandı.Anadolu Ajansı internet sayfasında, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üstünden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan